Bilateria (bilateral symmetry; mesoderm)

Acoela
Acoela gullmarensis

Nemertodermatida
Flagellophora apenti

Xenoturbellida
Xenoturbella