Man mot Man


HEADS UP STATS
1. Theo
2. Adam
3. Fisken
4. Johannes
5. Binne
6. Calle
7. Edward
8. Udden
9. Karlis
10. Johan
11. Richard
12. Olsson
13. Henry
14. Claes
15. Mackan
16. Erik
17. K-Lo
18. Matte
19. Borg
20. Kristian
21. Per
22. Jonas
100%
83%
83%
67%
67%
63%
55%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
47%
45%
40%
33%

20%
0%
0%
1 vinst, 0 förluster
5 vinster, 1 förlust
5 vinster, 1 förlust
8 vinster, 4 förluster
2 vinster, 1 förlust
47 vinster, 28 förluster
6 vinster, 5 förluster
5 vinster, 5 förluster
4 vinster, 4 förluster
4 vinster, 4 förluster
3 vinster, 3 förluster
3 vinster, 3 förluster
1 vinst, 1 förlust
1 vinst, 1 förlust
1 vinst, 1 förlust
17 vinster, 19 förluster
5 vinster, 6 förluster
2 vinst, 3 förluster
1 vinst, 2 förluster
1 vinst, 4 förluster
0 vinster, 2 förluster
0 vinster, 6 förluster

Pilarna   visar tabellförändringar som skett efter vår senaste pokerkväll. 

När flera personer har lika stor vinstprocent i "heads up"-tabellen så rankas de sinsemellan efter
1) den som spelat flest gånger heads up och 2) vem som mest nyligen tagit poäng.