Däggdjur: 91 arter                                                                               Bonuspoäng

Rovdjur

Vessla                                              Mustela nivalis                                                      

Hermelin                                           Mustela erminea                                                       Ett rovdjur som fäller ett byte

Mink                                                 Mustela vison                                                           som är större än den själv

Iller                                                   Mustela putorius                                                    

Mård                                                Martes martes                                                           Björn som äter blåbär eller honung

Mårdhund                                       Nyctereutes procyonoides                                   

Järv                                                   Gulo gulo                                                                  Grävling som bråkar med en hund

Grävling                                          Meles meles                                                            

Utter                                                Lutra lutra                                                                  Spår av Lo

Björn                                                Ursus arctos                                                              

Varg                                                  Canis lupus                                                                Räv i en hönsgård

Lodjur                                               Felis lynx                                                                    

Räv                                                    Vulpes vulpes                                                           Mink som flyr ifrån en minkfarm

Fjällräv                                             Alopex lagopus                                                        

Gråsäl                                               Halichoerus grypus                                                  Vit fluffig sälunge

Knubbsäl                                          Phoca vitulina                                                         

Vikare                                               Phoca hispida                                                            Ett av dessa rovdjur dödar en fågel

Grönlandssäl                                   Phoca groenlandica                                                  (konkurrenter från annan krysslista)

Valross                                             Odobenus rosmarus                                                


Hovdjur 

Vildsvin                                            Sus scrofa                                                               

Myskoxe                                          Ovibos moschatus                                                  Rida på något av dessa hovdjur

Gotlandsruss                                   Equus caballus                                                      

Rådjur                                              Capreolus capreolus                                                Ring av myskoxar

Älg                                                    Alces alces                                                               

Ren                                                   Rangifer tarandus                                                     Älg berusad på jäst fallfrukt

Dovhjort                                          Cervus dama                                                             

Kronhjort                                         Cervus elaphus                                                          Vit hjort


Gnagare

Ekorre                                               Sciurus vulgaris                                                      

Flygekorre                                       Pteromys volans                                                     Lämmeltåg

Bisam                                                Ondatra zibethicus                                               

Bäver                                                Castor fiber                                                            Bäver som fäller ett träd

Fjällämmel                                        Lemmus lemmus                                                      

Skogslämmel                                   Myopus schisticolor                                            Sork med matfyllda kinder

Skogsork                                          Clethrionomys glareolus                                      

Gråsiding                                         Clethrionomys rufocanus                                      Råtta som lämnar ett skepp

Rödsork                                           Clethrionomys rutilus                                            

Åkersork                                          Microtus agrestis                                                    Rädda livet på en mus;

Mellansork                                      Microtus oeconomus                                               ur en fälla, från en katt etc.

Vattensork*                                    Arvicola terrestris                                                    

Brun råtta                                        Rattus norvegicus                                                     Kotte gnagd av vänsterhänt ekorre

Svart råtta                                        Rattus rattus                                                             

Husmus                                            Mus musculus                                                           Mus som äter ost

Dvärgmus                                        Micromys minutus                                                   

Mindre skogsmus                           Apodemus sylvaticus                                              

Större skogsmus                             Apodemus flavicollis                                               

Hasselmus                                       Muscardinus avellanarius                                      

Buskmus                                          Sicista betulina                                                         


Hardjur

Fälthare                                            Lepus europaeus                                                     

Skogshare                                        Lepus timidus                                                            Kaniner som pökar

Vildkanin                                          Oryctolagus cuniculus                                            

Skvader                                            Tetrao lepus                                                              Hare som stampar

                                                          pseudo-hybridus rarissimus


Insektsätare

Igelkott                                             Erinaceus europaeus                                              

Mullvad                                           Talpa europaea                                                        Mullvadshög

Vanlig näbbmus                              Sorex araneus                                                          

Dvärgnäbbmus                               Sorex minutus                                                           Igelkott ihoprullad

Mindre dvärgnäbbmus                 Sorex minutissimus                                                  

Lappnäbbmus                                 Sorex caecutiens                                                    Biten av näbbmus

Taiganäbbmus                                 Sorex sinalis                                                          

Vattennäbbmus                              Neomys fodiens                                                     


Fladdermöss

Nordisk fladdermus                       Eptesicus nilssonii                                                    

Sydfladdermus                               Eptesicus seotinus                                                    Hängande upp och ner

Långörad fladdermus                    Plecotus auritus                                                                                   

Grå långörad fladdermus              Plecotus austriacus                                                   Uppfatta en fladdermus

Stor fladdermus                             Nyctalus noctula                                                        högfrekventa läten                       

Leislers fladdermus                       Nyctalus leisleri                               

Stort musöra                                   Myotis myotis                                 

Dammfladdermus                          Myotis dasycneme                         

Bechsteins fladdermus                 Myotis bechsteini                          

Mustaschfladdermus                     Myotis mystacinus                       

Brandts fladdermus                       Myotis brandtii                               

Vattenfladdermus                          Myotis daubentonii                     

Fransfladdermus                            Myotis nattereri                           

Dvärgfladdermus                           Pipistrellus pygmaeus                 

Pipistrell                                          Pipistrellus pipistrellus               

Trollfladdermus                              Pipistrellus nathusii                     

Barbastell                                        Barbastella barbastellus               

Gråskimlig fladdermus                  Vespertilio murinus                     


Valar

Delfin                                               Delphinus delphis                          

Strimmig delfin                               Stenella coeruleoalba                                          Val som hoppar

Öresvin                                            Tursiops truncatus                        

Tumlare                                            Phocoena phocoena                                          Späckhuggare på jakt

Vitnosdelfin                                     Lagenorhynchus albirostris      

Vitsiding                                           Lagenorhyncus acutus                                      Simma med delfiner

Vitval                                                Delphinapterus leucas         

Späckhuggare                                 Orcinus orca                               

Grindval                                           Globicephala melanea              

Sillval                                                Balaenoptera physalus              

Blåval                                                Balaenoptera musculus           

Vikval                                                Balaenoptera acutorostrata    

Knölval                                             Megaptera novaeangliae         

Nordlig näbbval                              Hyperoodon ampullatus


*Det susar i säven-kombo: Padda, Mullvad, Grävling, Vattensork, Vessla, Utter