Groddjur: 13 arter

Groda                                               Rana temporaria                                            

Åkergroda                                       Rana arvalis                                                   

Ätlig groda                                       Rana esculenta                                              

Långbensgroda                               Rana dalmatina                                      

Lövgroda                                         Hyla arborea                                                  

Klockgroda                                      Bombina bombina                                       

Lökgroda                                         Pelobates fuscus                                            

Gölgroda                                          Rana lessonae                                              

Padda                                              Bufo bufo                                                         

Stinkpadda                                      Bufo calamita                                                     

Grönfläckig padda                          Bufo viridis                                                           

Större vattensalamander              Triturus cristatus                                                       

Mindre vattensalamander            Triturus vulgaris                                                      


Bonuspoäng

Groda som hoppar minst 1 meter

Ej ha ätit ätlig groda

Paddor som har gruppsex

Få en pedikyr av ett gäng små yngel

Föda upp ett yngel till vuxen

Salamander i lekdräkt

*Det susar i säven-kombo: Padda, Mullvad, Grävling, Vattensork, Vessla, Utter